Kas skatina vaikus mokytis?

Vienas sunkiausių dalykų, ruošiantis tapti mokytoju yra išmokti motyvuoti vaikus. Nepaisant to, jog tai vienas sunkiausių dalykų, tai nenuginčijamai yra ir vienas svarbiausių dalykų mokytojo karjeroje. Mokiniai, kurie nėra motyvuoti, neatskleis savo gabumų ir neparodys to ką sugeba. Jie negeba įsisavinti informacijos, dalyvauti projektuose ir atlikinėti kitų užduočių bei tinkamai įsitraukti į mokymosi procesą. Taip gali nutikti dėl daugelio priežasčių, tokių kaip: nemėgiamas dalykas, nemėgiamas mokytojas, blogi mokymo metodai, asmeninės problemos, dėmesio stoka ir pan. Nors motyvuoti vaikus yra pakankamai sunku, išties tai daryti tikrai verta. Motyvuoti vaikai patys domisi įvairiais dalykais ir stengiasi užduotis atlikti kuo geriau. Įsivaizduokime, koks malonumas mokytojui yra pilna klasė vaikų kurie nusiteikę pozityviai ir visi nori pasisemti žinių. Jei taip nėra, mokytojui tampa labai sudėtinga, tačiau jo užduotis – paversti dalyką įdomiu ir rasti tinkamus metodus, skatinančius vaikus domėtis jų mokomu dalyku. Yra keletas dalykų, kurie gali padėti vaikus motyvuoti mokymuisi.

Skatinimas. Jei mokiniai jaučia, jog jie yra skatinami, jų atliktas darbas puikiai vertinamas ir jaučia pozityvumą iš pačio mokytojo, tuomet mokiniai ir patys noriai įsitraukia į mokymosi procesą, nes nori pasiekti kuo geresnius rezultatus. Skatinti galima įvairiais būdais, atviru bendravimu, bei galimybe mokiniams suvokti, jog jie yra svarbūs. Labai svarbus yra entuziazmas, nuolatinis entuziazmas skatina būti entuziastingiems ir kitiems, tai užkrečiama. Taip, pat skatinama girti mokinius, tai taip pat veikia labai teigiamai. Tereikia pasakyti, jog jie puikiai padirbėjo, nustebino savo žiniomis gebėjimais ir pan. Pagyros gali būti visai paprastos.

Įtraukimas. Vienas iš būtų, kaip padrąsinti mokinius ir išmokyti juos atsakomybės, tai visokeriopai įtraukti juos į užsiėmimus klasėje. Kiekvienas mokinys turi turėti tam tikras pareigas ir atsakomybes. Jie gali prisidėti ne tik prie mokymosi proceso, tačiau ir prie klasės atmosferos bei išvaizdos kūrimo, tai padės tapti artimesniais. Jei reikia skaityti, tuomet tegu skaito visi, kiekvienas po tam tikrą pastraipą, taip visi jausis reikalingi ir svarbūs.

Kūrybiškumas. Monotonija vargina ir yra nuobodi. Nors kartais, reikia padaryti pamokas įdomesnes, tai gali būti žaidimo forma, diskusijos, debatai, tam tikrų vaizdo priemonių naudojimas, vaizdo įrašai ir pan. Visa tai, padaro mokymosi procesą įdomesniu ir kūrybiškesniu, be to, tokios formos mokymasis geriau įsimena ir visko galima išmokti paprasčiau, tačiau ilgesniam laikui. Be to, galima pasirūpinti ir klasės interjeru, tegu mokiniai pasiūlo kaip galima dekoruoti klasę ir padaryti ją patrauklesne, ir gyvesne. Vaikams tai labai patinka.

Mokymosi susiejimas su gyvenimiškomis situacijomis. Dažnai galima išgirsti klausimų: „O kam man to reikia?“, „Kur bus galima tai panaudoti?“, „Ar man iš viso to reikia?“ ir pan. Jei mokiniams atrodo, kad dalykai, kurių mokoma yra nereikšmingi ir nesvarbūs, mokytojo pareiga padėti sukurti situacijas, parodančias, kad tie dalykai visgi yra svarbūs ir kasdien naudojami. Svarbu, tai tinkamai pademonstruoti. Be to, dažnai galima pateikti pavyzdžius, kuomet tie dalykai naudojami tolimesnėje karjeroje, tai tikrai domina mokinius ir priverčia stebėtis mokytojo gebėjimu įrodyti, jog mokomasi ne veltui ir visa tai yra naudinga.

Mokytojo darbas yra sunkus, šiuolaikiniai vaikai labai reiklūs. Visgi, mokytojo pareiga, sugebėti juos sudominti ir padėti jiems išmokti tai, kas reikalinga. Mokytojas turi rasti būdus, kurie sudomintų, patrauktų bei priverstų domėtis jų mokomu dalyku. Mokinius dominti reikia jau nuo pirmų dienų, kitu atveju, labai sunku pelnyti jų dėmesį ir koncentraciją. Vaikai dažnai būna išsiblaškę, todėl jiems reikia kažko tokio, kas būtų tikrai įdomu ir padėtų jiems tapti sėkmingais. Kaip visa tai paversti realybe? Niekas nesako, jog tai lengva, tačiau žmogus, pasirinkęs mokytojo profesiją, turi suvokti, jog jo vaidmuo vaikų gyvenime labai svarbus ir jis neša didžiulę atsakomybę už tinkamą žinių perdavimą bei tinkamą bendravimą ir tarpusavio ryšį.

Kas skatina vaikus mokytis?