Vaikų teisė į mokslą

Mokslas, tai yra teisė, kuri būtina ir leidžia kiekvienam žmogui įgyti žinias bei subręsti kaip asmenybei, atskleisti savo talentus ir gebėjimus. Ši teisė į mokslą yra gyvybiškai svarbi ne tik patiems žmonėms, tačiau ir ekonomikai, socialiniam gyvenimui, kultūrinei plėtrai bei kitoms sritims ir pačiai visuomenei. Mokslo dėka galima įgyti bei išugdyti pagrindines žinias, kurios bus svarbios visą likusį gyvenimą. Kiekvienas, pagalvojęs apie tai, jog dar mokykloje išmoko skaityti, skaičiuoti, laisviau mąstyti, spręsti uždavinius ir kitus dalykus, supras, jog tai dalykai, kurie mus lydi kasdien ir be kurių būtų sunku įsivaizduoti savo kasdienybę. Tuo pačiu, tampa aiškiau, jog nemokant elementariausių dalykų, gyventi šiandieninėje visuomenėje yra be galo sudėtinga, nes šiuolaikinė visuomenė gerokai skiriasi nuo tos, kuri buvo anuomet.

Išsilavinimas reiškia tai, jog įgyjamos įvairios žinios apie daugelį dalykų ir skirtingų sričių. Viskas prasideda nuo elementarių dalykų ir palaipsniui sudėtingėja, taip mokoma lavinti protą ir tobulėti. Iš pradžių mokomasi pavienių raidžių, tuomet jos jungiamos į žodžius, sakinius, kurie palaipsniui virsta tekstais, kuriuos mokomasi raiškiai skaityti, vėliau pasakoti, o galiausiai ir kurti patiems. Panašiai yra su kiekvienu dalyku, kurį stengiamasi išmokti. Pradedama nuo elementarių dalykų ir palaipsniui pereinama prie vis sudėtingesnių. Tai neatsiejama nuo mokymosi proceso. Pagrindinių dalykų, išmokstama dar pradinėje mokykloje, vadinasi tai yra pati svarbiausia pakopa, kuri suteikia pagrindus tolimesniam vystimuisi ir tobulėjimui. Jau pradinėse klasėse pradeda ryškėti tam tikri sugebėjimai ir stipriosios pusės, todėl, laikui bėgant, galima jas išauginti iki didžiulių gabumų ir puikaus tam tikrų sričių valdymo. Tereikia tikslingai link to eiti, tačiau labai svarbi mokytojų bei tėvų pagalba. Jie stipriai prisideda prie asmenybės augimo, lavėjimo ir supratimo apie įvairius dalykus. Dar iki mokyklinio amžiaus, vaikai labai daug klausinėja. Jie sugalvoja galybę klausimų, į kuriuos kartais sudėtinga rasti paprastus atsakymus, tačiau jau tuomet formuojasi vaiko asmenybė, be to, vaikai greitai įsisavina informaciją ir perima tam tikras manieras, todėl jau nuo mažumės reikia stengtis, jog vaikai būtų mokomi tinkamai, kitu atveju bus pakankamai sunku pakeisti ne itin gerus bruožus ar įpročius.

Mokymasis susideda iš daugybės formų, kurios svarbios asmenybės vystimuisi bei savęs pažinimui, o taip pat ir fiziniams bei intelektualiniams gebėjimams atskleisti. Labai svarbu ir tai, jog mokslas leidžia perduoti žinias, principus, tradicijas, vertybes naujoms kartoms, kurios po daugelio metų darys lygiai tą patį. Visa tai irgi prisideda prie asmenybės vystimosi, bei socialinės integracijos. Išsilavinimas, nenuginčijamai yra tai, kas gerina asmens gyvenimo kokybę, kuo aukštesnis išsilavinimas, tuo geresnė gyvenimo kokybė. Nebūtinai tai turi būti matuojama materialiai, labai svarbu ir vidinė asmenybės būsena bei įgytų žinių panaudojimas. Vis dėlto, pinigai taip pat yra svarbūs, nors dažnai tai ir nėra pabrėžiama, išsilavinimas padeda pabėgti nuo skurdo ir leidžia susikurti geresnį rytojų. Būtent dėl to, būtina suteikti visas galimybes įgyti išsilavinimą, bent jau pagrindinį, vien tam, jog stiprėtų valstybių ekonomika, kultūra, socialinis gyvenimas ir būtų plėtojamos naujos idėjos, kurios paverstų pasaulį dar galingesniu ir labiau išsilavinusiu. Šalių atsakomybė užtikrinti vaiko teisę į mokslą. Valstybės privalo susikoncentruoti ties šiuo klausimu ir dėti visas pastangas, jog būtų užtikrinta ši, itin svarbi vaikų teisė. Mokyklos turi būti prieinamos visiems vaikams be išimčių, tik taip bus mažinamas neraštingumas ir skurdas pasaulyje.

Vaikų teisė į mokslą